duminică, 13 decembrie 2015

Originea colindelor de Crăciun

 #creştin,#creştinism, #colind, #colenda, #calenda, #crăciun

Dragi prieteni creştini, orice alt înţeles al termenului ,,colindă,, nu înseamnă colindă. Acesta este sensul lui adevărat, adus în casele dumneavoastră din Orientul Mijlociu în Dacia şi la toate naţiunile.

Astăzi, în lumea modernă, fiecare dă o interpretare personală originii colindelor de Crăciun.
Dacă ne vom întoarce cu 2016 ani în urmă, când încă nu exista credinţa creştină şi nici religia iudeo-creştină (la care s-a alipit şi poporul român prin Apostolul Andrei) o să descoperim că exista o formă de vestire şi de mărturie a unicului Dumnezeu tipică întregului orient, denumită ,,coleinu-Adonei,, care înseamnă ,,glasul Domnului nostru,,.
Mărturia se numea ,,laminu-shahada,, şi se srtiga de pe acoperişul caselor, din pieţele publice şi de la porţile cetăţii, chiar de pe turnurile înalte ale cetăţilor.
Mesajul era destinat necredincioşilor sau oamenilor păgâni, având scopul de a-i deranja, de a-i irita, de a-i scoate din indiferenţă şi ignoranţă şi de a-L primi pe Dumnezeu în sufletele lor.
În limba greacă(greaca feniciană) exista termenul ,,calenda,, care înseamnă ,,timp sau menţionarea timpului,,-precum şi termenul ,,colenda,, care înseamnă ,,acum e timpul Lui,, .
Felul în care era distribuit mesajul era destinat celor care practicau o anumită formă de religie şi pe care o acceptau, ci era destinat celor care nu aveau credinţă şi care erau iritaţi de orice subiect religios.

Într-un mod fericit, forma de mărturie tribală din Orientul Mijlociu şi-a regăsit o formă asemănătoare la triburile dacice şi scitice, făcând posibilă asimilarea, mult mai uşor, a credinţei iudeo-creştine(mesianice).

Iisus a spus: ,,Şi îmi veţi fi martori Mie, în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria şi Galileia şi până la marginile Pământului,,-Evanghelia după Luca.
Un verset asemănător în Evanghelia lui Matei: ,,Voi sunteţi martorii mei între neamuri... şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit Eu, Domnul vostru,,.

Colinda, din antichitate şi până astăzi conţine trei straturi şi trei subiecte.
1. Mărturia unui singur Dumnezeu:
2. Capitolele 1-4 din Evanghelia lui Matei şi capitolele 3-7, Luca, care conţin istoria naşterii lui Iisus în Betleem, Iudeea.
3. Lucrarea Duhului Sfânt pe tot pâmântul, la toate naţiunile, prin pocăinţă mondială, prin primirea şi practicarea valorilor biblice.
Aceste trei straturi ancestrale, arhaice au păstrat nealterat acest conţinut până în zilele noastre.
Aceasta este semnificaţia frumoaselor colinde, dragi creştini seculari, creştini practicanţi şi ignoranţi ai creştinismului.

Vă doresc sărbători fericite şi fie ca în inimile dumneavoastră să se nască, cu adevărat, Iudeul născut la Betleem(Vihlaim)- Iisus- Mesia.

Crăciun Binecuvântat!!

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu