duminică, 22 martie 2015

proiect preluat

0027 

        
  
PROIECT TEMATIC
"FANTEZIE ȘI CULOARE
ÎN ANOTIMPUL PRIMĂVARA"
                                                


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
GRUPA "GĂRGĂRIȚELE"
Prof. Alina Maria MATEI
                                                                                                       DRAGI PĂRINȚI

                                                                       

Zâna Primăvara a făcut natura să renască, a presărat un curcubeu de culori peste tot ce ne înconjoară şi ne-a umplut de bucurie.
În săptămâna ce urmează vom sărbători împreună acest anotimp printr-o serie de jocuri şi activităţi. Şi dumneavostră sunteţi invitaţi să vă implicaţi în desfăşurarea proiectului prin ajutorul oferit, împrumutându-ne cât mai multe materiale specifice acestei teme cum ar fi: imagini, jetoane, casete, CD-uri, DVD-uri, cărţi, atlase, enciclopedii, flori naturale, ghivece, poveşti sau orice alt material care credeţi că ne-ar fi de ajutor şi le-ar plăcea.

                                                                                                                                                                               

Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor,
           
   Educatoarele şi copiii
                
“CÂND,CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”

NIVEL DE VÂRSTĂ I( 3-5 ani)

Tema proiectului:

“Fantezie și culoare în anotimpul primăvara”

       Alegerea temei a fost determinată de faptul că în această perioadă a anului , de obicei , propuneam grupului de copii studiul plantelor. Natura renaște la viață după anotimpul rece, totul prinde culoare și formă, iar florile primăverii încântă privirile tuturor, chiar și celor mai mici  cetățeni ai acestei planete.
Pornind de la aspectele de primăvară care fac obiectul de studiu al temei , ne-am gândit să asociem acestora și noțiunea de culoare , preșcolarii de nivel I , făcând deseori confuzii între culorile , tonurile , nuanțele pe care le întâlnesc în activitățile zilnice. Astfel combinate aceste elemente vor duce la o cunoaștere în ansamblu a unui element abstract de limbaj  plastic:“culoarea”, până  la varietatea culorilor și formelor pe care natura le oferă.


Obiective de referință :
 DLC:
-  să înțeleagă și să transmită mesaje simple , reacționând la acestea;
-  să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc , atât în calitate de vorbitor cât și în calitate de auditor.
DȘ:
-  să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare(aerul , apa) ca parte integrantă a mediului.
-  să- și îmbogățească experiența senzorială ca bază a cunoștințelor matematice referitoare la cunoașterea , denumirea obiectelor, cantitatea lor , clasificarea lor ; clasificarea, constituirea de grupuri /mulțimi pe baza unor însușiri comune (formă,mărime, culoare )luate în considerare separat sau mai  multe simultan;
-  să comunice impresii, idei pe baza observărilor facute.

DOS:
-  să aprecieze in situatii concrete unele comportamente si atitudini în raport cu cele prestabilite și cunoscute;
- să fie capabil să realizeze lucrări practice și funcționale inspirate din natură și viața cotidiană,valorificând deprinderile de lucru însușite.


DEC:
-  să diferențieze auditiv timbrul și intensitatea sunetelor din mediul apropiat și al instrumentelor muzicale;
-  să obțină efecte plastice , forme spontane și elaborate prin tehnici specifice;
-  să interpreteze liber, creativ lucrări plastice , exprimând sentimentele estetice;
-  să fie apt să utilizeze deprinderile însușite în contexte diferite.


 DPM
-  să-și coordoneze mișcările pe ritmul solicitat de educatoare ;
-  să răspundă motric la o  comandă dată;
-  să respecte regulile și indicatiile primite.


Centrul tematic va fi amenajat la coltul”Lectură  și ascultare”. Materialele vor fi aduse de către educatoare și  părinți în urma unui anunț privind  tema proiectului ,urmând ca pe parcursul derulării să se adauge și alte materiale.
-Obiecte sortate după culori :
Albastru: nori confecționați , flori albastre(stânjenei, viorele , zambile), imagini cu ape (mări și oceane) ,atlase, jocuri;
Roșu : imagini cu fructe, legume,flori;
Galben: soarele , narcise ,lalele ,păpădii , gălbenele;
Verde : frunze, plante verzi, legume verzi;
Amestecuri: combinații de culori și obiecte diverse.


Centre de interes:
BIBLIOTECĂ
ȘTIINȚĂ
        JOC DE MASĂ
Cărți,reviste, almanahuri, enciclopedii , fișe de lucru
Flori,pământ de flori,semințe, ghivece,atlase, hărți
Puzzle, jetoane coșulețe, panouri
        ARTĂ
CONSTRUCȚII
JOC DE ROL
Materiale din natură , hârtie colorată , pastă de lipit, plastilină, planșete, acuarele.
Piese de forme și mărimi diferite, lăzi, roabe , camioane .      
Halate, șorțulețe, mănuși.


 Inventarul de probleme
Ce știm?
Ce nu știm și vrem să aflăm?
- Toate obiectele din jurul nostru au culoare;
-  Plantele , florile sunt colorate.
-      Care sunt culorile?
-      De ce plantele își schimbă culoarea?
-      Cum se obțin culorile?
-      Cum cresc plantele?
-      Cum se hrănesc?


Evaluarea proiectului se va realiza prin alcătuirea unui album cu lucrările realizate de către copii în cadrul activităților desfășurate în întreaga săptămână, a unui montaj de fotografii și a unor expoziții cu lucrările copiilor ,care vor fi expuse spre atenția părinților și a tuturor participanților.           PERIOADĂ COMPACTĂACTIVITĂŢI LIBER ALESE:


                                    1. COLŢUL ARTĂ

TEMA„Zile colorate”
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

COGNITIVE:
·         să realizeze indoituri, colaje, picturi, desene utilizand culoarea galbena si materialele puse la dispozitie. ;
·         să realizeze o harta a culorii galbene din materialele puse la dispozitie care vor fi de culoare galbenă;
·         să înțeleagă și să transmită mesaje simple, reacționând la acestea ;


PSIHOMOTRICE:
·         să mânuiască materialele puse la dispoziţie.

AFECTIVE:
·         colaborarea cu partenerii de joc, în armonie şi înţelegere.

MIJLOACE DIDACTICE: ecusoane, hârtie creponată galbenă,hârtie glasse galbenă, hârtie colorată, aracet , ațe, materiale diverse .                                     2. COLŢUL DE ŞTIINŢĂ


TEMA: „Parfumul florilor”

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

COGNITIVE:
·         să efectueze experienţe simple, pentru a obţine parfumuri din flori de primăvară;
·         să comunice impresii în legătură cu experimentele  efectuate.


  PSIHOMOTRICE:
·         să mânuiască cu atenţie eprubetele, ustensilele de lucru şi alte materiale puse la dispoziţie .


AFECTIVE
·         educarea curiozităţii pentru realizarea unor experienţe simple cu materiale din natură.

MIJLOACE DIDACTICE: ecusoane, etichete, sticluţe, castronaşe, pisălog, alcool diluat, flori naturale, mănuşi protecţie, aparatură audio.                                           3. COLŢUL JOCURILOR DE ROL


TEMA: „Florăria”   

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

COGNITIVE:
·         să selecteze culorile, materialele, accesoriile şi instrumentele necesare realizării temei propuse;
·         să execute operații simple de mânuire a obiectelor(transportul ghivecelor, arajarea lor, sădirea plantelor) ;
·         respecte regulile de comportare civilizata şi de politeţe ;
·         să execute, individual sau în colaborare cu alţi copii, tema propusă;

PSIHOMOTRICE:
·         să-şi dezvolte deprinderi motrice de mânuire şi îmbinare a materialelor..

AFECTIVE:
·         educarea spiritului de cooperare şi toleranţă în activitatea de grup.

MIJLOACE DIDACTICE: ecusoane, ghivece de flori, flori naturale, cosulete, rafturi,   
                                                 sorțulețe, preturi,bani.

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:  explicaţia, exerciţiul, descoperirea, exerciţiul practic, instructajul verbal, întâlnirea de grup, evaluarea, autoevaluarea, munca independentă;

CURS NIVEL


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂDATA: 23.03.2011
UNITATEA: GRĂDINIŢA P.P „AMICII”
EDUCATOARE: Alina Maria MATEI
NIVELUL:I ( 3-5 ani)
TEMA: „Când, cum şi de ce se întâmplă ?”
TEMA  PROIECTULUI TEMATIC: „Fantezie și culoare în anotimpul primăvara
TEMA ZILEI:”Ziua galbenă
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe şi deprinderi
CATEGORIA DE ACTIVITATE INTEGRATĂ: ALA  + ADE
·         D.Ș.:Activitate matematică – „Culori jucăușe” – joc didactic
·         D.O.S.:Activitate practică – “Grădina cu narcise”- aplicație

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
  • îmbogățirea experienței senzoriale ca bază a cunoștințelor matematice referitoare la cunoașterea , denumirea obiectelor , cantitatea lor , clasificarea, constituirea de multimi pe baza unor însușiri comune;

·         îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor,precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

DOMENIUL ȘTIINȚĂ  – DOMENIUL OM ŞI SOCIETAE

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

COGNITIVE:
O1 - să selecteze/grupeze (jetoanele ) de aceeași culoare , mărime(ținând cont de criteriile     
        enumerate); ;
O2 – să compare grupele de obiecte formate prin punere in corespondență;;
O3 - să formeze grupe cu câte 1,2,3 obiecte( flori);;
O4 – să asocieze multimilor formate cifra corespunzătoare numărului de elemente . ;
O5 – să aleagă jetoanele de aceeași culoare cu cea a căsutei și să le așeze lânga ea;
O6 – să formeze multimi care să aibă tot atâtea elemente, cu un element mai mult sau cu 
        un element mai puțin decât mulțimea dată;
O7 - să confecționeze din hârtie, prin liprea părților (petale, bănuț), floarea narcise;
O8- să asambleze într-un întreg elementele componenteale narcisei: floarea, tulpina (paiul), frunza (pamblica);
O9 - să sesizeze modificările materialelor în urma  prelucrării lor;
O10- să realizeze lucrări practice inspirate din natură,valorificând deprinderile de lucru  
         însuşite (lipire, asamblare, îndoire) .


PSIHOMOTRICE:
·         să-și coordoneze mișcările mâinilor conform cerințelor.


AFECTIVE:

·         să coopereze în vederea realizări sarcinilor primite;SARCINA DIDACTICĂ A JOCULUI :
*      recunoașterea culorii în mediul înconjurător și denumirea ei.


REGULILE JOCULUI DIDACTIC:
·         Albinuța cu ajutorul baghetei magice și prin rostirea unor versuri ( Mă sucesc, mă învărtesc/ Și la tine mă opresc”; ”Foaie verde garofiță/Să răspundă o fetiță”; ”Foaie verde ghiocel/Să răspundă un ghiocel) va numi copiii care :
·         vor alege jetonul de aceeași culoare cu cel al educatoarei;
·         vor alege toate jetoanele care au aceeași formă și culoare cu floarea arătată;
·         vor alege jetoanele în funcție de culoarea indicată;
·         vor forma o mulțime care să aibă cu un element mai mult( cu un element mai puțin, tot atâtea elemente ) decât mulțimea dată;
·         vor asocia mulțimilor formate cifra corespunzătoare numărului de elemente,
·         vor alege jetoanele de aceeași culoare cu cea a căsuței ( galben, roșu, albastru);

ELEMENTE DE JOC: Albinuța, bagheta magică, personalizarea echipelor,mânuirea obiectelor,variante,  surpriza, aplauze, elemente de mişcare.

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: jocul, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul,  ,tehnica „Partener de sprijin”, metoda „Piramida”, aprecierea verbală.

MIJLOACE DIDACTICE: ecusoane, costumații, materiale diverse, flori , jetoane , machete,
tabla magnetică, cifre, hârtie colorata, aracet , hârtie galbena, plastilină, planșete, mijloace audio-video. FORMA DE ORGANIZARE: individual, frontal, pe grupuri mici.

BIBLIOGRAFIE:


·          BREBEN, S.,  GONGEA, E., RUIU, G., FULGA, M. - Metode interactive de grup,  
                               Ghid metodic, Editura ARVES, Bucureşti, 2002;
·         Activitatea integrata in gradinita - Ghid pentru cadrele didactice din invatamantul  
                               preuniversitar - Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009 ;
·         Curriculum pentru învăţământul preşcolar -  Editura Didactica Publishing House,
                              Bucureşti, 2009 ;
SCENARIUL ZILEI


          Activitatea debutează cu CERCUL DESCHIS (întâlnirea de dimineaţă), prin intermediul salutului de dimineaţă, copiii se vor aduna în semicerc şi se pregătesc pentru salut.
           Copilul zilei reactualizează „Calendarul naturii”, amintind în ce anotimp suntem, în ce lună, marcând şi schimbările meteo, dacă este necesar.
           Împărtăşirea cu ceilalţi ”Tristețea, veselia în culori și forme”  se va realiza prin intermediul unei discuții despre semnificația culorilor. Copiii vor fi îmbrăcați în culoare predominant galbenă, care simbolizează caldura, candoarea, iar Zâna Primăverii, invitatul săptămânii  va purta un echipament închis la culoare  care va simboliza lipsa de afecțiune,  tristețea.Se vor adresa intrebări referitoare la motivul supărării Zânei .

           Activitatea de grup :Interpretarea cântecului: Primavară, soare, flori!”,învăţat anterior.
     Noutatea zilei pornind de la faptul că Zâna este azi tristă, copiii împreună cu educatoarea vor încerca s-o integreze și pe aceasta în atmosfera plină de căldură și candoare (dată de culoarea galbenă preponderentă din grupă), oferindu-i o pelerină galbenă. Pelerina purtată de Zână e accesorizată cu simboluri matematice .
            Pornind de la acest lucru vom desprinde tema zilei și voi enunța obiectivele pe care copiii urmează să le realizeze.
           Se prezintă colţurile , pregătite pentru ziua de astăzi. Copiii îşi vor alege ecusoane cu simbolurile colţurilor  în care doresc să-şi desfăşoare activitatea.

          Tranziţia spre colţuri se va realiza cu ajutorul cântecului „Zi de sărbătoare!”
   La sfârşitul activităţii se va face turul colţurilor, împreună cu educatoarea și Zâna  care vor face aprecieri verbale asupra îndeplinirii sarcinilor primite la început.

         
          Rutine „Florile de primăvară îşi curăţă petalele cu apă şi săpun”
    La baie ne spălăm pe mânuţe cu apă şi săpun deoarece am lucrat cu lipici, se consolidează deprinderile de igienă personală.


ALA II
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI RECREATIVE

TEMA: Albinuţa şi florile
              „În ţara tăcerii”-joc liniştitor

SCOPUL ACTIVITĂŢII: dezvoltarea atenţiei şi a vitezei de reacţie, stimularea dorinţei de  
               a participa activ şi afectiv la activitate ;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
Cognitive:
·         respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului;
·          să-şi dezvolte spiritul de orientare în spaţiu;
Psiho-motrice: să execute corect mişcările impuse de joc;

Afective: participarea cu plăcere şi interes la joc alături de ceilalţi copii;

STRATEGII DIDACTICE

   1. METODE DIDACTICE:
·         explicaţia;
·         demonstraţia;
·          exerciţiul;
·         instructajul verbal;
·          jocul;
·          
   2. MIJLOACE DIDACTICE:
·         albinuţă de jucărie;
·         ecusoane cu flori;


Regulile jocului Albinuţa şi florile

      Un copil va fi albinuța iar ceilalți vor fi flori.La semnal ,albina va zbura și toți cântă și  bat din palme;,,Albinuța a zburat/Să culeagă miere/Pe-o floare s-a așezat/ Și nectar îi cere/ De ghicești cum o chema/ Albiniță dragă/ Cu tine o vei lua/ Albiniță dragă”   
       Albina trebuie să ghiceasca numele florii .Daca ghiceste ,copiii canta:Ai ghicit,ai ghicit/ Floarea cea aleasă/ Fericit, multumit/ Ai s-o duci acasă” și albina dansează cu floarea.
       Dacă răspunsul nu este corect se cântă:N-ai ghicit, n-ai ghicit/ Ce bine ne pare/ De acum ai să fii/ Ca și noi o floare


Regulile jocului”În ţara tăcerii”-joc liniştitor

   Aşezaţi pe covor, copiii formează un cerc. În mijlocul cercului stă un copil care este   ”păzitorul tăcerii”.Acesta cheamă la el un copil, care, fară să facă zgomot, trebuie să se ridice si să traverseze cercul dintr-o parte în alta.
   În timp ce copilul traversează, atât ”păzitorul tacerii”,cât şi ceilalţi copii, păstrând liniştea, fac tot felul de gesturi si figuri distractive care să-l determine să râdă.
   Dacă copilul reuşeşte să parcurgă drumul respectând condiţiile, devine “păzitorul tăcerii”.
 Copilul care nu reuşeşte îşi reia locul în cerc.


Tranziţii: „Trenulețul florilor de primăvară”

Rutine: „Florile de primăvară îşi curăţă petalele cu apă şi săpun”


 Planificare saptamanala

Ziua
Cercul deschis
Deprinderi
Tranziții
Colțul
Tema
Activități în aer liber
ADE
Luni
“Ziua albas-tră”
“Zâna Primăvara și surprizele ei”
“Sunt încă mic , dar vreau să știu mai multe!”
( formarea deprinderii de a descoperi elemente din mediul înconju-rător).
“Sloganul culorii albastre”
“Sunt albastrul cerului/
Și azurul mărilor/
Sunt culoarea viorelelor și a zambilelor”
Joc de masă
Știință
“Din părți întregul“Cine are culoarea albastră?”
Parcurs aplicativ:”Stegu-lețul albastru înseamnă înainte!”
DEC- “Primăvară, soare, flori!”- cântec
 Joc muzical “Noi suntem floricelele”
Marți
“Ziua roșie “
“Laleaua buclucașă”-o floare fără cere să aibă culori neobișnuite
“Cui îi trebuie culoarea roșie?”
(descoperi-rea obiectelor din mediul apropiat și atribuirea culorii corespunză-toare)
Luați seama
 bine!”

Joc de masăConstruc-ții


Lectură și ascultare
“Zâna Primăvara” – puzzle
“Din jumătate întreg”
“Alege și potrivește”
“Caută umbra”


“Grădina cu flori”

“Citim imagini cu flori de primăvară”


D.Ș.
“Laleaua”- observare
DEC. “Laleaua”- dactilopictură
Mier-curi “Ziua galbe-nă “
 “Tristețea, veselia în culori și forme”(roșu dragoste, galben căldură ,albastru sinceritate)
“Cine este galben?”
Descoperi-rea obiectelor din mediul apropiat care poartă această culoare și generali-zarea noțiunilor.
“Zi de sărbătoare!” (joc cu text și cănt)
Joc de rol


ArȘtiință
“Florăria ““Zile colorate”‘Parfumul florilor”

 D.Ș :“Culorile jucăușe”;
(joc didactic)
DOS:
Aplicație “Grădina cu narcise”-activitate practică
Joi
“Ziua verde”
“Salut! Azi sunt verde!”
Descoperi-rea modifică-rilor suferite de plante privind schimbarea culorilor“Frunzele săltărețe”
joc de mișcare
ArtăȘtiință
Pete de culoare ”Frunze mari , frunze mici”

“Ce formă au frunzele florilor?”D.L.C:”Poezia culorilor”- memorizare


Vineri “Ziua ames-tecu-rilor”


“Combinații de culori “


Descoperi-rea nuanțelor și a tonurilor (2-3) obținute din combinarea principa-lelor culori.


“Carnava-lul culori-lor”


Joc de rol


Lectură și ascultare


“Florăresele” “Povestea culorilor”(poves-te creată)DPM
 Parcurs aplicativ “Culorile la con-curs” –deprinderea de a sări de pe loc cu elan .


PROIECT DIDACTIC
desfasurarea activitatilor integrate DS+DOS

EVENIMENTUL
DIDACTIC
OB.
CONŢINUT ŞTINŢIFIC
METODE
ŞI
PROCEDEE
MIJLOACE DIDACTICE
EVALUARE
1.Momentul organizatoric

-crearea condiţiilor bunei desfăşurări a activităţii;
-pregătirea materialului;
-introducerea copiilor în sala de grupă.

Copiii sunt așezați în semicerc fiind împărțiți în două echipe: Echipa Florilor și Echipa Fluturilor


2.Introducerea în activitate
a)Captarea atenţiei 
b)Anunţarea temei şi a obiectivelora)Captarea atenţiei
Albinuța, elementul surpriză al acestei zile, le aduce copiilor materialele necesare desfășurării activității matematice și le promite  acestora surprize pentru participarea la activitate.
b)Anunţarea temei
Vom juca jocul didactic  “Culorile jucăușe”.
Prin intermediul  jocul didactic  “Culorile jucăușe”,se urmărește formarea capacității de a denumi culorile roșu, galben și albastru, prin asocierea acestora florilor care înfloresc în anotimpul primăvara.

Explicaţia
Conversaţia
Elementul surpriză.Explicaţia


Ecusoane
Albinuța
Bagheta magică
Jetoane
Flori
Căsuțe de poliester
Tablă magnetică
Cifre

Capacitatea copiilor de a descoperi materialele

Capacitatea de a ascuta și a reține scopul activităților.
3. Dirijarea invatarii si obtinerea performantelor


O1


O1

O3

06

O2


O4
O5
01


O1


O6

O3O4O5


O1
a)Reactualizarea cunoștințelor:
Pe  masă sunt  jetoane care reprezintă florile ce înfloresc în anotimpul primăvara, în culorile galben, roșu și albastru.
Voi ridica un  jeton, iar Albinuța va numi câte un copil din fiecare echipă ,  cerându-le să ridice și ei un jeton de aceeași culoare cu al meu. La intrebarea :”Ce ați ridicat? Copilul ales de Albinuță va răspunde : “Eu am ridicat o lalea roșie pentru că și laleaua 
d- voastră este roșie”.

b)Explicarea
regulilor jocului didactic “Culori jucăușe”
-executarea jocului de probă
Albinuța cu ajutorul baghetei magice și prin rostirea unor versuri ( ‘Mă sucesc, mă învărtesc/ Și la tine mă opresc”; ”Foaie verde garofiță/Să răspundă o fetiță”; ”Foaie verde ghiocel/Să răspundă un ghiocel”) care vor veni în față și:
•vor alege jetonul de aceeași culoare cu cel al educatoarei;
•vor alege toate jetoanele care au aceeași formă și culoare cu floarea arătată;
•vor alege jetoanele în funcție de culoarea indicată;
•vor forma o mulțime care să aibă cu un element mai mult( cu un element mai puțin, tot atâtea elemente ) decât mulțimea dată;
•vor asocia mulțimilor formate cifra corespunzătoare numărului de elemente,
•vor alege jetoanele de aceeași culoare cu cea a căsuței ( galben, roșu, albastru);
c)Desfășurarea jocului propriu-zis:
Jocul va fi desfăşurat respectând regulile de joc. Răspunsurile corecte vor fi apreciate și aplaudate.
Variante:
1.Educatoarea arată o lalea naturală , iar copilul numit ridică de pe masă toate jetoanele care au aceeași formă și culoare ,motivând astfel: “Laleaua este roșie, eu am ridicat jetonul /jetoanele roșii”.

2.Educatoarea denumește o culoare ,iar copiii caută jetoanele de aceeași culoare.

3.Educatoarea așază pe tabla magnetică un jeton, iar copiii trebuie să caute să formeze o  mulțime care să aibă cu un element mai mult (cu un element mai puțin, tot atâtea elemente) decât numărul jetoanelor așezate de educatoare, apoi să asocieze acestei mulțimi cifra corespunzătoare numărului de elemente .
4.Voi așeza pe masă  căsuțe din polistiren de  anumite culori. Ei au sarcina de a alege jetoanele de aceeași culoare cu cea a căsuței și de a le așeza lângă ea.


d)Obținerea performanței
Copiii împreună cu educatoarea formează Piramida ,,Culorile jucăușe”.
-vârful piramidei va fi culoarea albastră,apoi culoarea roșie și baza culoarea galbenă, culoarea zilei.
-copiii vor alege jetoane cu elemente de culoarea albastră, roșie și galbenă și le vor așeza pe culoarea corespunzătoare.
-Se fixează astfel tema jocului: “Culori  jucăușe”.
e)Evaluarea activității:
- se fac aprecieri generale și individuale


Explicaţia,


Demonstraţia

ExercitiulJocul de proba
Problema-tizarea
Conversatia

Exercitiul


Metoda
“Piramida”

flori naturale

jetoane cu flori de primăvară
Jetoane
Flori naturale
jetoane


Tabla magne-tică

Cifre

Jetoane
Căsuțe poliester,
jetoane cu flori de primavară,
bolduri
Jetoane cu diferite obiecte galbene,rosii, albastre
Capacitatea copiilor de a descoperi materialele.
Capacitatea copiilor de a asculta cu atenţie un instructaj.
.
Capacitatea copiilor de a respecta regulile de joc


Capacitatae de a rezolva sarcinile de lucru primite.Capacitatea de a asocia numărul  la cantitate.
Aprecieri
verbale

O7


O8
O9
010

ACTIVITATEA PRACTICĂ:
Se precizează faptul că Albinuței i-ar plăcea ca sala de grupă să fie înfrumuseţată cu cat mai multe flori de primăvară.


a)Intuirea materialelor:
- se intuiesc materialele puse la dispoziție pe măsuțe.

b) Explicarea și demonstrarea:
Albinuța îi va ajuta pe copii să confecționeze din hârtie prin lipirea părților (petale, bănuț) floarea narcisei. Floarea va fi prinsă pe un pai verde (tulpina)  cu o fundiță verde legată ( frunza) .
 Narcisele  vor  fi apoi înfipte în ronduri pregătite dinainte.
Se demonstrează de către educatoare moalitatea de realizare a narcisei.
Se execută exerciţii de încălzire a mâinilor.
“Spor la lucru!”
c)Munca independentă:
Educatoarea împreuna cu Albinuța  îndrumă indirect,prin sugestii,copilul care intâmpină greutăţi.
- se lucrează pe fond muzical: “Anotimpurile” de Vivaldi.


d) Obţinerea performanţei
Se apreciază lucrările, apoi fiecare copil îşi pune lucrarea la expoziţie.
Se fac  aprecieri generale și individuale asupra modului de lucru.conversația

Explicaţia

Exerciţiul


Exerciţiul

Explicatia

Tehnica
“Partener de sprijin”Narcisă model
Narcisă naturală
Hârtie galbenă, pastă de lipit, plastilină, planșete, machete.


Capacitatea copiilor de a lipi hârtia și de a dispune elementele în forma unei fori de narcisă.
Capacitatea de a realiza tema propusă, respectând anumite tehnici de lucru.


Aprecieri verbale
4.Evaluarea şi încheierea activităţii

Produsele activităţilor copiilor se duc într-un loc special amenajat care se transformă într-o galerie expoziţională.
Se fac aprecieri cu privire la modul de desfăşurare a activităţii, la efortul şi progresul realizat de copii.Se oferă
stimulente.
conversatiaCapacitatea de a valorifica  lucrării realizate .

Aprecieri verbale


  Tranzitie : “  Rândul iute să-l formăm
                       Lângă uşă ne-aşezăm
                       Şi cuminţi să aşteptăm,
                       Către baie să plecăm.”       
   Rutine „Florile de primăvară îşi curăţă petalele cu apă şi săpun”
                                               FINALITATEA ZILEI:
*      “Cartea galbe – realizată cu lucrările copiilor de la Colțul Artă.
*      Educatoarea împreună cu copiii compun niște versuri plecând de la culoarea zilei Culoarea galbenă” :
„Galben este soarele,
Galbenă-i narcisa,
Galbenă-i albinuța cu
Care ne-am jucat.”      

PIRAMIDA
"CULORILE JUCĂUȘE"


                                                                                           Ce poate fi albastru?
1.                                      

 


                                    2.                                                                     Ce poate fi roșu?

 


                        3.                                                                                             Ce poate fi galben?