luni, 16 mai 2016

PROIECT DE ACTIVITATE/Povestea firului de iarba
POVESTEA FIRULUI DE IARBĂ


  
 GRUPA  MIJLOCIE
 Educatoare :


SCENARIU  DIDACTICUNITATEA: 
GRUPA: MIJLOCIE -
DATA: .03.2014
EDUCATOARE:
TEMA ANUALA: Când /cum și de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI:,,Invață de la toate”
SUBTEMA:  ,,Povestea unui fir de iarbă”
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII:  Insușire de cunoștințe;
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual ;
DOMENII EXPERENŢIALE: DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
                                                      DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV
INTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ:
             -Salutul;
            - Stabilirea prezenţei;
            - Calendarul naturii;
            - Noutatea zilei.
CENTRE DE INTERES:
     ADE-DLC-ALFABETIZARE: ,,Povestea unui fir de iarbă’’(povestea educatoarei)
          DEC - ARTĂ: ,,Fire de iarbă crudă”(pictură)
ŞTIINŢĂ:,,Semănăm seminţe de iarbă”
MANIPULATIVE: ,,Fire de iarbă”
CONSTRUCŢII: ,,Băncuţe în parc
NISIP ŞI APĂ: ,,Aleile din parc”
ACTIVITATE DE GRUP: Joc distractiv -,,Albiniţa a zburat”
                                                     Joc de mişcare -,,Joacă, joacă, joacă fetițo”

SCOP:  Dezvoltarea capacităţii copilului de a  colabora în cadrul grupului ,de a-și însuși cunoştinţe prin cooperare și prin împărtăşirea de experienţe cu colegii din grupă;
            
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ALFABETIZARE:
·   să reproducă în rezumat conţinutul poveștii;
·   să adreseze întrebări legate de conținutul poveștii și să răspundă la acestea;
·   să explice cuvintele noi din text(povară,timid,neînsemnat);
·   să colaboreze cu colegii din grupă;
·   să găsească finalul unei întâmplări

       ARTĂ:
         să denumească materialele de lucru;
         să aplice culoarea pe suprafaţa dată cu ajutorul pensulei;
         să coopereze pentru realizarea temei ;
         să cunoască și alte materiale cu care se poate picta;


      STIINŢĂ: 
     • să observe semințele;
     • să exerseze pașii necesari referitoare la semănarea semințelor;
  

 MANIPULATIVE:
    • să realizeze campul de iarbă prin mânuirea elasticului pe tabletă;
   
  CONSTRUCŢII:
        să construiască prin alăturare şi suprapunere băncuțe;
         să relaţioneze cu partenerii de joc;
       
NISIP ŞI APĂ:
       • să denumească uneltele folosite (lopăţică, greblă, găletuşă, stropitoare);
       • să realizeze aleile din parc, cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie.

ACTIVITATE DE GRUP:
       • să utilizeze corect mişcările şi regulile jocurilor;
       • să manifeste spirit de echipă.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: expunerea,explicaţia, predarea - invatarea reciproca ,conversaţia, piramida, lucrul in grupuri mici, învăţarea prin descoperire,exercitiul.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
     ALFABETIZARE: planșe reprezentând momentele subiectului, carte cu povestea dată, macheta și siluete reprezentând personajele povești, palete cu întrebări (Ce?Cine?Cum?Când?De ce? Din ce cauză?);
     ŞTIINŢĂ: tăvițe din plastic,pământ,semințe de iarbă ,apă ,castroane;
     ARTĂ: pensule,vopsea din faină pentru pictură,acuarele, şerveţele umede;
     MANIPULATIVE: tablete, elastice;
     CONSTRUCŢII: trusa de construcții Step By Step, jucării;
     NISIP ŞI APĂ:  copaci, flori, pietricele, brazde cu iarbă, unelte de grădină
   

     MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

         Activitatea integrată din grădiniţă- Didactica Publishing House 2008
         Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), Ministerul      Educaţiei Cercetării şi Tineretului, anul 2008;
         Metode interactive de grup- Mihaela Fulga,Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu;
         Revista Învăţământul Preşcolar-Nr.3-4/2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, anul 2009;


Scenariul zilei

 Intâlnirea de dimineață:Copiii se în semicerc pe scăunele.
Se exersează salutul împreună cu Toffiffi (mascota grupei).
Se va face prezența copiilor cu ajutorul poeziei ,,Sunt și eu un băiețel !”
Se vor număra fetițele  și băieții,se va stabili numărul acestora.
Se va completa Calendarul naturii.
Se prezintă noutatea zilei: Azi, mai mult ca niciodată, soarele strălucește cu putere:
- Bună dimineața Soare!
- Bună  dimineața, rândunică cântătoare!
- Tu esti singur, soare?
- Singur ? Nuuu ....sunt cu voi în cerul mare !
         Spre pământ  pornește tu,
         Spune-i firului de iarbă,
         Du-i lumină și candoare!
         Zbori de dragul tuturor ,
         Cum și eu de dragul vostru ,
         Primul mă trezesc în zori!
Apoi se realizează tranziția pentru trecerea la activitatea din centre,printr-un joc cu text și cânt: ,,Bat din palme,clap,clap,clap!/ Din picioare, trap, trap,trap / Ne-nvârtim ,ne răsucim / Și la centre noi pornim”.
Se va face captarea atenției prin prezentarea unei brazde din care a răsărit un  fir de iarbă, prilej cu care se va  prezenta tema și obiectivele zilei..
Se prezintă centrele și se precizează sarcinilor de lucru pentru fiecare centru în parte.
Activitatea de grup se va desfășura în aer liber, prin jocuri distractive: ”Albinița”, ”Joacă fetița!”
     
                                                   

Grass_Border_3
                                                   
PROIECT  DIDACTIC


ACTIVITĂȚI ÎN CENTRE

Eveniment didactic
Conţinut ştiinţific
Strategii didactice
Evaluare

Moment organizatoric

    
   Asigur condiţiile optime necesare desfăşurării  activităţii: aerisesc sala de grupă, pregătesc materialele didactice, organizez copiii.
conversația
Observarea comportamentelor copiilor


Reactualizarea cunoştinţelor anterior dobândite
 Se va realizeaza printr-o scurtă discuție despre anotimpul primăvara.
conversația
explicația


participarea activă la discuţii
Anunţarea temei, a conţinutului şi a obiectivelor

 Se va face prin prezentarea centrelor și a sarcinilor de învățare din fiecare centru.

conversaţia
explicaţia


Observarea comportamentelor copiilor

Dirijarea învăţării

  În centrul ALFABETIZARE  educatoarea va povesti pe scurt ,,Povestea unui fir de iarbă”.
Copiii vor fi împărțiți în patru grupuri,după cum urmează:
-          Rezumatorii - sunt copiii care vor expune rezumatul poveștii;
-          Intrebătorii- sunt cei care vor adresa întrebări legate de conținutul poveștii;
- Cine a  vrut sa rupă firul de iarbă? (fetița și băiețelul)
- Ce  a vrut să facă rândunica cu firul de iarbă?(cuib)
- Cum era firul de iarbă? (verde,timid și firav)
- Când răsare primul fir de iarbă?
- De ce  nu s-a lăsat mâncat firul de iarbă?
- Din ce cauză era timid firul de iarbă?
           -Clarificatorii -sunt copiii care vor explica cuvintele noi din text (povară,timid,neînsemnat) și vor alcătui propoziții cu acestea pentru o mai bună înțelegere a lor;
-  Prezicătorii: - sunt copiii care vor găsi un alt final poveștii, pe baza celor expuse de către colegi.
Se va expune conținutul poveștii și se va da de lucru fiecărui grup.
La sfârșitul activității fiecărui grup  din acest centru se va realiza piramida personajelor.
Copiii ascultă întrebările adresate de către educatoare și, în funcție de răspuns, vor alege imaginile corespunzătoare și completează piramida.
Întrebările sunt următoarele: ”Cine este personajul principal?” ”Care sunt personajele care au vrut să culeagă firul de iarbă?” ”Care  sunt personajele din poveste care au vrut să mănânce firul de iarbă?”

În centrul ARTĂ se va pune la dispoziția copiilor carton și pastă preparată, de culoare verde. Cu ajutorul acestor materiale se va realiza câmpul cu brazde și iarbă, prin trasarea de linii verticale, cu pensula. Se vor preciza sarcinile de lucru, reactualizându-se regulile care trebuie respectate în activitatea de pictură.Prin acest centru este obligatorie rotirea tuturor copiilor. Se vor face mai întâi exerciţii de încălzire a mâinilor, cu fiecare grup. Se vor da copiilor câteva repere, în legatură cu executarea temei, lucrarea fiind colectivă, dar se va lăsa libertatea de exprimare și imaginația fiecăruia, în cadrul grupului.
Toate lucrările vor fi valorizate prin amenajarea unui panou, la final, pentru a se reda povestea firului de iarbă.

  În centrul ŞTIINŢĂ se vor afla pe masă tăvi,pământ,semințe,apă și se va cere copiilor să semene semințe în tavițe și să  verbalizeze acțiunile  întreprinse.

    În centrul MANIPULATIVE copiii vor așeza elasticul pe tablete redând schematic firele de iarbă.

 În centrul CONSTRUCŢII, cu ajutorul barelor din lemn, copiii construiesc bancuțele din parc, respectând regulile din acest centru.

  În centrul NISIP ŞI APĂ copiii udă nisipul cu stropitoarea, aşează copacii şi florile în nisip, amenajează aleile din parc cu ajutorul pietricelelor şi a brazdelor,redând imaginea unui parc.


expunerea
explicația
conversația
predarea – învățarea reciprocă
exercițiul
piramida

Exercițiul

Exercițiul
ConversațiaExercițiul


Exercițiul


Exercițiul


Conversația
Explicația

Stimularea interesului pentru activitate
Aprecierea răspunsurilor corecte

Observarea modului de relaționare și cooperare între copii


Observarea modului în care se realizează sarcina de lucruObservarea modului de relaționare și cooperare între copii


Asigurarea retenţiei şi a transferului
Copiii se vor roti la toate centrele realizand sarcinile specifice fiecărui centru.

Observaţia


Evaluarea răspunsurilor şi a comportamentului copiilor.
Evaluare

Lucrările realizate de copii vor fi utilizate în realizarea unei expoziții cu tema ,,Povestea firului de iarbă
Se vor face aprecieri verbale referitoare la comportamentul copiilor din timpul activităților.


Conversaţia


Aprecieri colective și individuale


         


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu